მწვანე ბუდაპეშტი

“მწვანე ბუდაპეშტი" ჩვენი კიდევ ერთი წარმატებული პროექტია. მისი პრესტიჟულობას და უპირატესობას განაპირობებს მისი გეოგრაფიული მდებარეობა. საბავშვო ბაღი, სკოლა, მეტროს სადგური, ბანკი, ქალაქის ცენტრალური საავადმყოფო, ეს იმ დაწესებეულებების ჩამონთვალია, რომლებიც მწვანე ბუდაპეშტის მიმდებარე ტერიტორიაზეა განლაგებული. ყველაფერი, რაც სოციალურად აქტიურ ადამიანს ესაჭიროება, იოლად ხელმისაწვდომია. უფრო მეტიც, ეკონომიკურ განვითარებასთან და უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნილების ზრდასთან ერთად „მწვანე ბუდაპეშტის“ ქონების ღირებულებაც თანდათან გაიზრდება.


LGG.GE - დამატებითი ფოტო მასალა: